Skip to content

Repitjut Total

Nueva norma Pillut

Repiso total

Si un jugador fa la jugada “Trepitjut Final” (veure la nova norma) i guanya el jugador al qual han trepitjat pot agafar una carta de la pila. Si la carta és del mateix color / figura amb la qual s’ha acabat la partida, es converteix en el Màster de l’univers i guanya. Si és de color diferent, pringa i continua jugant amb la resta dels jugadors.

Creada per Ana Muñoz (Té alguns anys més que 8, trenta i escaig més, per ser exactes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.